- Aanpak

Over ‘goed’ gesproken

Vertaalbureaus zijn er in soorten en maten. Je hebt er die zich onderscheiden in snel en goedkoop; daarvoor moet je niet bij ons zijn. Dat wil niet zeggen dat we traag en duur zijn maar wel dat we ons vooral onderscheiden in kwaliteit. Onze opvatting is: het moet goed – altijd. Maar wat is dat, goed? 

Voor ons zit kwaliteit in onze betrokkenheid, onze ervaring, onze kennis en de reikwijdte van ons netwerk van vertalers, tolken, editors en auteurs in meer dan 70 landen. Aan die kwaliteit doen we geen concessies; zo werken wij uitsluitend met moedertaalsprekers, en werken we met vakspecialisten die geheel thuis zijn in de gewenste terminologie, stijl en cultuur.

Werkwijze

In principe stellen we aan het begin van elke opdracht vijf vragen:

  • Wat is de doeltaal? En dan zo specifiek mogelijk, want er zijn bijvoorbeeld wel 21 landen waar verschillende varianten Spaans gesproken worden. Wij weten hoe het zit.
  • Wat is de doelgroep? Daarbij spelen factoren als leeftijd en opleiding een rol.
  • De tone of voice: wordt er getutoyeerd, is er sprake van bepaald jargon, moeten we bepaalde stijlgidsen of handboeken aanhouden etc.
  • De deadline. Wanneer moet het af en geleverd zijn?
  • Overig; meestal gaat dat over de sector waarin de opdrachtgever actief is, om te bepalen welke vakspecialist we moeten inzetten, of wie in ons netwerk bekend is met een bepaalde cultuur.

Vervolgens verzenden we de vertaler het projectpakket, dat bestaat uit de brontekst, referentiemateriaal en – indien aanwezig – het vertaalgeheugen.

In de meeste gevallen krijgen we de tekst gecontroleerd en wel retour, waarbij een collega-vertaler of andere externe revisor de tekst heeft gecheckt op spelling, stijl en inhoud voordat wij onze revisie toepassen. Na deze controle leveren we de tekst op, in het gewenste bestandsformaat.

Vertaalgeheugen

Iedere goedgekeurde vertaling slaan we per klant op in een speciale database. Zo ontstaat een klantspecifiek corpus dat onze vertalers helpt bij het zo eenduidig mogelijk vertalen en formuleren.

Op die manier garanderen we dat elke nieuwe vertaling aansluit op de vorige in stijl, consistentie en tone of voice.

Offerte aanvragen

Vraag hier vrijblijvend een offerte aan. Als je de brontekst hebt, kun je deze alvast uploaden. Je kunt meerdere bestanden tegelijk uploaden.

Heb je nog geen bestanden, geef dan het geschatte aantal woorden op.

Aanvrager
Project

WE GEBRUIKEN COOKIES OM ERVOOR TE ZORGEN DAT ONZE SITE ZO SOEPEL MOGELIJK DRAAIT. ALS JE DOORGAAT MET HET GEBRUIKEN VAN DE SITE, GAAN WE ERVAN UIT DAT JE HIERMEE INSTEMT.