Overheid en politiek

Al jaren vertalen we teksten voor diverse lagen in het openbaar bestuur. Daarbij gaat het vaak om voorlichting aan burgers. Inhoudelijk kan het over van alles gaan, van huisvesting tot afvalstoffenheffing. Denk bijvoorbeeld ook aan zogeheten hindercommunicatie bij de uitvoering van publieke werken.

 

Bij dit werk is het belangrijk dat de vertalers zich verplaatsen in de burger. Ze vertalen natuurlijk namens de gemeente of provincie maar moeten zich bij uitstek bewust zijn van de ontvanger. Er wordt door ambtelijk Nederland tegenwoordig doorgaans goed geschreven, maar niet iedere tekst komt op de juiste manier over.

 

Het gaat er niet alleen om of de brontekst correct vertaald is, maar ook of mensen hem begrijpen en of de tekst de mensen op de juiste manier aanspreekt, of het gewenste gedrag tot gevolg heeft. Dat kan per taal en cultuur sterk verschillen.

 

Andere teksten die we vertalen zijn bijvoorbeeld opinieonderzoek, statistiek, informatie van en voor ministeries, denktanks, lobbyisten en belangenorganisaties. Daarbij gaat het vaak om heel kennisintensieve dossiers, waarbij ook het doel van de tekst in aanmerking moet worden genomen. Wil men bijvoorbeeld informeren of overtuigen? Dat maakt uit, ook bij het vertalen.